donderdag 17 december 2009

Ontstaansgeschiedenis van Dribbel

Nu mijn jongste dochter deze week haar laatste week op Dribbel heeft doorgebracht, na de kerstvakantie begint ze in groep 1, vond ik het leuk om op de weblog aandacht te besteden aan de ontstaansgeschiedenis van Dribbel. Dribbel heeft immers altijd een sterke band gehad met de school.


Mijn dochter Marente met juf Jose bij Dribbel aan de Bisschopstraat; december 2009

In 1983 wordt zowel in de openbare basisschool Van Nijenrodestraat als in de openbare basisschool Prof. Casimirschool aan de Dreibholtzstraat een peuterspeelzaal gestart. Deze laatste krijgt de naam Cazimiertje. Voor beide peuterspeelzalen gold dat het initiatief door enkele ouders samen met de schoolleiding werd genomen. Deze groep kinderen hadden meer uitdaging nodig en de mogelijkheid om met andere kinderen van dezelfde leeftijd te kunnen spelen. In dit stadium was er in het Benoordenhout slechts 1 peuterspeelzaal (Nijntje). Daarom wilde de school een ruimte ter beschikking stellen om deze groep kinderen al op jonge leeftijd bij de school te betrekken. De gemeente stond hier positief tegenover, er was alleen geen geld beschikbaar dus ging alles op vrijwillige basis. Maar gelukkig was er een groep enthousiaste ouders. De gemeente stelde een cursus ter beschikking “basiscursus voor peuterspeelzaalleidsters” die door de leidsters met beide handen werd aangegrepen.


In 1985 vond er een fusie plaats tussen de prof. Casimirschool en de openbare basisschool de Van Nijenrodeschool en werd het openbare basisschool Benoordenhout, maar beide locaties bleven vooralsnog bestaan. Tijdens de verbouwing van het pand aan de Dreibholtzstraat waren beide scholen gevestigd in de van Nijenrodestraat. Na de verbouwing vestigden de twee scholen zich in de Dreibholztstraat. De peuterspeelzaal ging verder onder de naam Dribbel.Deze foto is gemaakt bij de zandbak aan de Van Nijenrodestraat in 1985, toen waren de scholen op papier al gefuseerd. De leidster links is Jose Keus.

De peuterspeelzaal Dribbel werd gevestigd in een portocabin op het terrein van het naastgelegen Maerlant Lyceum en kon bestaan omdat hiervoor geen huisvestingskosten in rekening werden gebracht. De school had belang bij een peuterspeelzaal voor de instroom van nieuwe leerlingen. De ouders betaalden een geringe bijdrage, waarmee de peuterspeelzaal kon worden ingericht. Een groep moeders heeft zich vanaf het begin ingezet voor de peuterspeelzalen. Het was voor hen “liefdewerk - oud papier”, omdat de school geen financiële middelen had voor een peuterspeelzaal en de peuterleidsters niet kon betalen.


Dribbel 1992-1993 met links Jose Keus

In 1999 wordt Dribbel een zelfstandige stichting waarbij het bestuur door wordt gevormd door ouders en er dus ook een stabielere financiële situatie ontstaat.

In juni 2008 lijkt dan ineens het doek te vallen voor Dribbel. Het Maerlant Lyceum gaat verbouwen en de portocabin moet binnen een aantal weken van het terrein worden verwijderd. Er wordt door de leidsters en een groep ouders naarstig naar een oplossing gezocht. Begin juni gaat Dribbel al dicht en dan is nog onduidelijk of de peuterspeelzaal weer open zal gaan. Gelukkig komt in september 2008 het positieve nieuws dat Dribbel onderdak heeft gevonden in kindercentrum Jonas aan de Bisschopstraat waar het nu nog steeds zit.

Bijzonder is dat de peuterspeelzaal aan de Van Nijenrodeschool is 1983 is gestart door José Keus die nog steeds een van de drie leidsters van Dribbel vormt. Samen met juf Annemiek en juf Nicoline vormen zij een enthousiast team waar de peuters met veel plezier naar toe gaan!

Marit Kramer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten