donderdag 19 mei 2011

Gymnastiek veertig jaar geleden en nu – deel 2

In deel 1 (invoegen link) over de gymnastieklessen introduceerden wij de gymjuffen van toen (Marion) en nu (Jacqueline) en bleken er verschillen te zijn tussen de gymlessen , het aantal uren les dat er wordt gegeven en het belang dat er aan wordt gehecht door het team. In deel 2 gaat het over andere activiteiten zoals bijvoorbeeld werkweken. En vertellen Marion en Jacqueline welke leerlingen ze zijn bij gebleven.


MRT
Jacqueline geeft niet alleen gymnastiek aan de groepen drie tot en met acht, maar verzorgt voor de school ook de Motorische Remedial Teaching (MRT). Ze analyseert de motorische ontwikkeling van alle groep drie leerlingen. Kinderen die op bepaalde vaardigheden achterblijven, worden indien mogelijk extra door haar begeleid. Er wordt een motorische test gedaan en met behulp van video beelden een huiswerkprogramma gemaakt. Vroeger gaf Jacqueline MRT in een lokaal in het noodgebouw op het terrein van het Maerlant lyceum. Door het opheffen van het noodgebouw kwam hier een einde aan. Nu geeft Jacqueline MRT in de bibliotheek of buiten. Jacqueline kent de medische achtergronden van kinderen en kan hier op inspelen in de lessen. In een boekje houdt ze de ontwikkelingen van de kinderen bij.
Marion geeft aan dat toen zij les gaf op school MRT nog niet bestond. Ze gaf het wel aan als haar iets opviel aan het bewegen van kinderen maar er werd toen weinig tot niets aan gedaan. Later is ze wel MRT gaan geven op andere scholen.


Werkweken
Jacqueline gaat altijd mee op werkweek als begeleider. Er wordt die week veel gefietst en ze organiseert dan vaak een avondspel of begeleidt een slagbalspel. Op een vorige locatie werd ook wel een nachtspel georganiseerd, maar dat was de afgelopen jaren niet meer mogelijk in het stilte gebied in Oostvoorne. De laatste jaren wordt er ook wel een sportieve activiteit ingehuurd zoals survivallen. Naast sportieve activiteiten is er veel ruimte voor de leerlingen om zelf te spelen, is er een Bonte Avond en doen ze ook leerzame dingen. Via de werkweken in Vledder kent ze ook de broer van Marion: Dick Koper. Bij deze werkweken gingen de kinderen terug in de prehistorie. De werkweken waren altijd erg leuk en leerzaam!
Marion vertelt dat haar broer nog steeds werkweken organiseert. Hij is nu in dienst bij de gemeente Den Haag. Nadat Marion vertrok van de school heeft haar broer nog vele jaren gewerkt als klassenleerkracht aan de Nijenrodeschool.


Andere activiteiten
Jacqueline organiseert zelf de sportdag en is betrokken bij het schaatsen (zowel in de vijver in het bos als bij de Uithof). Als het mooi weer is, gaat Jacqueline ook wel eens met de kinderen in het bos gymmen. Op donderdag doet Jacqueline de overblijf op school en op vrijdag luncht ze mee in de lerarenkamer. De school kan verder vaak niet meedoen aan de door de gemeente georganiseerde sporttoernooien omdat er meestal te weinig leerlingen zijn om een voltallig team te vormen. Ze heeft ook jarenlang een balsportcursus na schooltijd gegeven.
Foto van het team van OBS Benoordenhout. Jacqeline is de tweede van links van de middelste rij. Bron: website OBS Benoordenhout.

Marion ging altijd met schoolreisjes mee. Lunchen werd toen niet in teamverband gedaan, iedere docent was in de lunchpauze in zijn of haar eigen klas. Ze lunchte wel eens met Fred Weeber. Naschoolse gymactiviteiten waren er destijds niet. Ze gaf alleen wel eens hand- of korfbal trainingen na school wanneer er schooltoernooien waren. Aangezien zij op diverse scholen werkte moest ze haar tijd eerlijk verdelen.Foto van schoolreis in 1967-1968 naar slot Loevestein. Op de foto de leerlingen Elly, Maud en Pieter. Bron: Marion KoperNog een foto van het schoolreisje naar slot Loevestein. Nu met heel klas 5. Bron: Marion Koper.

Oud-leerlingen
Jacqueline had in de afgelopen jaren verschillende talentvolle leerlingen in haar gymles. Patrick Triep was al kampioen verspringen op de Basisschool en Tessa van der Gun heeft heel hoog gehockeyd, en heeft daarna nog internationaal gecricket voor het Nederlandse team. En Daan de Blank speelt bij ADO. Op een andere school heeft ze lesgegeven aan Jennifer Ewbank. Jennifer was toen al een heel lief, heel verlegen meisje en ze heeft ook les gegeven aan Fransje van Soest (tegenwoordig beter bekend als “Spike” van de band “Direct”).
Marion vond de leerlingen over het algemeen keurig en lief. Ze gaf ook les op twee scholen in de Schilderswijk. Marion geeft aan dat ze veel heeft geleerd van het verschillende gedrag tussen leerlingen uit de verschillende wijken. Marion zijn de vier prinsen kinderen bij gebleven. Dit waren vier meisjes met de voornamen van de prinsessen en de achternaam Bussemaker. Andere leerlingen zou ze nog herkennen als ze zou zien. Marion vertelt dat ze toendertijd wel 100 leerlingen in een week zag en dat het een sport was om zo snel mogelijk de namen te weten.