donderdag 7 oktober 2010

25 jaar OBS BenoordenhoutWe hebben het niet gevierd maar afgelopen zomer bestond de OBS Benoordenhout 25 jaar. In dit artikel gaan we in op het einde van de Van Nijenrodeschool en de Prof. Casimirschool en de totstandkoming van de OBS Benoordenhout.

Wet op het basisonderwijs
Met ingang van 1 augustus 1985 werd de Wet op het basisonderwijs ingevoerd, waardoor de kleuterschool en de lagere school verdwenen. Aanleiding was onder meer de slechte aansluiting tussen de kleuterschool en de basisschool. Veel leerlingen bleven destijds zitten in de eerste klas. Door het samenvoegen van een lagere school en een kleuterschool ontstond een basisschool met acht groepen. Het hoofd der school werd een directeur en de onderwijzers leraren. Ook werden nieuwe vakken geïntroduceerd zoals Engelse les.

Dalende leerlingenaantallen
Op de openbare lagere scholen in Benoordenhout liepen begin jaren ’80 het leerlingenaantal sterk terug (zie onderstaand figuur).De gemeente Den Haag had als uitgangspunt dat er in elke wijk tenminste 1 openbare school moest zijn. Volgens de Overgangswet op het Basisonderwijs moest een lagere school in Den Haag ten minste 95 leerlingen hebben om een basisschool te kunnen worden. De gemeente constateerde dat gelet op het leerling-potentieel in Benoordenhout er geen toekomst was voor twee levensvatbare openbare basisscholen.

Fusie
Er werd besloten om de twee scholen te fuseren. Beide schoolgebouwen werden aangehouden omdat het sluiten van een gebouw waarschijnlijk zou leiden tot leerlingenverlies. Per 1 april 1984 vertrok het hoofd van de Van Nijenrodeschool de heer H. Stel. De heer Van Ossane werd vrijgesteld van lesgevende taken om zich aan de fusie te kunnen wijden. Per 1 augustus 1985 werd Van Ossane de directeur van de gefuseerde school. Het kleinere gebouw aan de Dreibholtzstraat werd de hoofdvestiging en het gebouw aan de Van Nijenrodestraat de nevenvestiging

.
Links de hoofdvestiging aan de Dreibholtzstraat en rechts de nevenvestiging aan de Van Nijenrodestraat

Nieuwe naam
De gemeente had aan de hoofden der school in Den Haag gevraagd of ze een suggestie wilden doen voor een nieuwe naam voor hun school. Onze school werd vernoemd naar de wijk waarin de school staat: Benoordenhout.