woensdag 2 december 2009

Deel II Herinneringen Wya Schimmel-Bonder

Oorlogsperiode
De dag nadat de oorlog die later de Tweede Wereldoorlog zou heten, was uitgebroken, gingen wij naar de vijfde klas. Er kwam mobilisatie. Er werden soldaten gelegerd in de school aan de Van Nijenrodestraat. Deze school werd toen bij ons ingekwartierd. Wij hadden halve dagen school. De andere helft van de tijd kregen de kinderen van de Van Nijenrodestraat les in ons gebouw.
Er waren natuurlijk ook in het Benoordenhout NSB’ers. Hun kinderen zaten bij de jeugdstorm Zij droegen een uniform. Voorzover ik het mij herinner mochten zij niet in hun uniform op school komen. Op een woensdagmiddag stond een meisje uit mijn klas in haar uniform voor de deur en vroeg of ik meeging naar de jeugdstorm Enigszins paniekerig riep mijn moeder nee hoor wij moeten echt naar de stad!
Het was allemaal een voorbode van de inval van de Duitsers op 10 mei 1940. De vijf oorlogsdagen gingen wij niet naar school. Ondanks de angstige dreiging sprongen wij touwtje. Daarna ging het schoolleven weer gewoon door. In juli 1941 deed ik toelatingsexamen voor het Lyceum in de Bildersstraat. Dankzij de goede opleiding op de Openbare Lagere School Weissenbruchstraat 190 slaagde ik met goede cijfers.
Wij beseften toen nog niet wat ons en in het bijzonder ook onze joodse medeleerlingen te wachten stond.
1941 was het jaar dat joodse kinderen niet meer naar gewone scholen mochten. Er kwamen joodse scholen. Voor het lager onderwijs in de Duinstraat en de Bezemstraat en voor het middelbaar onderwijs het Joods Lyceum in de Fisherstraat. Daar steeds meer joden werden weggevoerd werden deze scholen in 1943 gesloten. Als ik weer naar de foto’s kijk zie ik de joodse kinderen die dat ellendige lot trof. De meeste zijn omgekomen in de concentratiekampen. Sommigen doken onder of wisten nog te ontsnappen o.a naar Zwitserland. De twee joodse meisjes uit mijn klas overleefden zo de oorlog.

Joods Lyceum aan de Fischerstraat. Boven leerlingen van groep 1a van het HBS in het schooljaar 1941-1942. Onder het gebouw. Bron: www.haagsescholen.nl

Professor Casimir school
Toen wij na 16 jaar elders gewoond te hebben in den Haag terugkwamen, wilden wij in het Benoordenhout wonen vooral in verband met goede scholen voor onze kinderen. De oudste twee gingen naar het Maerlant Lyceum waar mijn man en ik beide op gezeten hadden, de jongste twee gingen naar mijn lagere school (die van mijn man, de Nutsschool in de Mercusstraat, was te ver) nu geheten de Prof. Casimir school. De naam sprak mij wel aan want prof. Casimir was gecommitteerde voor Nederlands en geschiedenis toen ik in 1947 eindexamen deed op het Maerlant Lyceum.
Onze zoon Harbert kwam in de vijfde klas bij de heer Weber. Onze dochter Evelien in de eerste klas bij mevrouw de Loos. De heer Koelma was hoofd van de school.Toen ik de kinderen in september 1971 naar de school bracht moest ik wel even slikken. Mijn kinderen gingen nu dus naar wat voor mij de Duitse school was. Wij waren tevreden over de school en dus toen men mij vroeg lid te worden van de oudercommissie was ik daar graag toe bereid. Het bleek in die tijd niet eenvoudig. Er ontstond een tekort aan leerlingen. De schuld lag bij de sinds 1964 beschikbare pil!
Gelukkig was het toch steeds weer mogelijk het vereiste aantal leerlingen te krijgen. Dat lukte de Openbare lagere School Marlot niet. Er kwam een soort fusie met die school. Het hoofd van de Marlot school werd later hoofd van de Prof. Casimir school.De Marlotschool (1926-1975). Leidschestraatweg 77. Bron: www.haagescholen.nl

In 1977 nam de klas van Evelien afscheid van de school met een sprankelende musical. Dat betekende voor mij het einde van het contact met de school waar ik in 1935 begonnen was.

Wya Schimmel-Bonder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten