maandag 23 juni 2014

Foto's van de uilen in het nieuwe gebouw

Na het bericht van vorige week over de crowd funding voor de uilen in het nieuwe schoolgebouw, hierbij twee recente foto's van de uilen. Met dank aan Michèle van der Laan voor de foto's.

woensdag 18 juni 2014

Uilen in de nieuwe school 
Nog maar een aantal weken te gaan en dan is het nieuwe schoolgebouw voor de OBS Benoordenhout gereed. De directie en de ouderraad van de school hebben het initiatief genomen om de uiltjes, die in het oude gebouw zaten, te bewaren en te laten restaureren. Deze gerestaureerde uiltjes zijn nu bij de nieuwbouw ingemetseld in de entree van het schoolgebouw. Het ziet er werkelijk prachtig uit.

Dat restaureren en inmetselen heeft natuurlijk wel geld gekost. Om dit te kunnen bekostigen heeft de ouderraad een systeem van crowdfunding georganiseerd. Ook u kunt via dat systeem een bijdrage leveren aan de realisatie en financiering van dit project.  

Via de onderstaande link kunt u een bijdrage storten en het filmpje bekijken dat voor de crowdfunding is gemaakt. Wordt er meer geld opgehaald wordt dat gebruikt voor het nieuwe schoolplein.