dinsdag 21 april 2009

Ontstaan en ontwikkeling Duitse school (1863-1925)

In 1925 werd het schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat geopend. De eerste school die in het gebouw heeft gezeten, was een Duitse school. Deze school bestond al sinds 1863.
De school was opgericht door de Duitse evangelische gemeente in Den Haag. Op de foto staat de kerk van deze gemeente afgebeeld. Koningin Emma bezocht hier vaak de erediensten.

De kerk van de Deutsche Evangelische Gemeinde aan het Bleijenburg in Den Haag

De school begon in 1863 als een religieuze avondschool in één schoollokaal in het achterhuis van het kerkgebouw. De school groeide snel en in 1872 bezochten 172 kinderen de school. Op de school zaten vooral Nederlandse kinderen. Slechts 62 kinderen waren Duits. Het was nu een lagere school waar de kinderen tot ongeveer hun twaalfde bleven. De meeste lessen werden in het Duits gegeven.

Op de school zaten veel arme kinderen. Een groot deel van de ouders waren niet of nauwelijks in staat om schoolgeld te betalen. De school was daarom grotendeels afhankelijk van giften. Naast de kerk en de Nederlandse staat droegen onder meer de Duitse keizer, prins Hendrik der Nederlanden en graaf F. van Bylandt geld aan de school bij.


Een foto uit oude tijd, rechts bovenaan op de foto staat de rector van de school Wilhelm Heggen (1880-1967)

In 1919 werd de school uitgebreid met een MULO-afdeling. 9 docenten gaven toen les aan een 6-jarige onderbouw en een 3-jarige bovenbouw. In 1920 werd de directe verbinding tussen de evangelische gemeente en de school verbroken. De school werd overgedragen aan een nieuw opgerichte Duitse scholenvereniging.


Het nieuwe schoolbestuur richtte uit haar midden een bouwcommissie op. De gemeente Den Haag had de school een terrein aan de Wassenaarseweg toegezegd. Na goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad werd al snel met de bouw van de school gestart.

Een bijzondere leerkracht: Fritz Rumscheidt


Fritz Rumscheidt (1838-1914)

Fritz Rumscheidt heeft zich 47 jaar (1863-1910) ingezet voor het onderwijs aan de Duitse school. Naast hoofd van de school was hij ook de organist van de kerk. Hij was een man die zich niet op de voorgrond plaatste. Toch werd hij door de Duitse keizer en door onze koningin gedecoreerd. In het schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat werd een gedenkplaat aangebracht ter ere van Fritz Rumscheidt.
N.P.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten