vrijdag 5 februari 2010

Joop Berding, voormalig docent aan de Prof. Casimirschool

Op onze oproep in de Oud Hagenaar eind vorig jaar reageerde naast mevrouw Schimmel-Bonder (zie eerdere artikelen) ook een oud-docent, te weten Joop Berding. Op 27 november 2009 kwam hij naar school om over zijn ervaringen te vertellen. Nadat hij in 1982 de school verliet om elders te gaan werken, was dit de eerste keer dat hij weer terugkwam op school.


Joop Berding

Algemeen

Joop had in 1975 een sollicitatiegesprek met de heer Van Ossane, destijds het hoofd van de school, en werd aangenomen. Hij begon na de zomer van 1975 op de Prof. Casimirschool. Daarvoor had hij al op een school in Waddinxveen gewerkt. Dat was zijn eerste baan nadat hij de Pedagogische Academie had gedaan met als specialisaties muziek en geschiedenis. Toen hij 7 jaar op de Prof. Casimirschool had gewerkt, moest het team inkrimpen. Het principe van Last in First out gold en dat betekende dat Carla Stoelinga weg zou moeten. Joop heeft toen aangegeven dat hij wel toe was aan iets anders en heeft toen de school verlaten i.p.v. Carla Stoelinga.

Indeling gebouw

Waar nu de hogere groepen zitten, was destijds de gymzaal. En waar nu de docentenkamer zit, werd vroeger omgekleed door de leerlingen. In het andere gebouw zaten beneden de 1ste klas, de 6de klas en de kleuterklas. In het hok waar nu papier, schriften enz. liggen bij de ingang zat vroeger het hoofd van de school. Boven zaten de 2de, 3de, 4de en 5de klas. Er waren toen dus 4 klassen boven i.p.v. de 3 klassen die er nu zitten. Joop Berding zat vroeger in het lokaal van juf Michèle. In de jaren ’70 is de huidige bibliotheek gebouwd. Destijds heette het de mediatheek en werd geopend door de wethouder (wethouder Van Lier).

Collega’s

Het hoofd van de school, de heer Van Ossane was van de oude stempel. Hij was nogal rechtlijnig, niet alleen naar de kinderen maar ook naar docenten. Joop kan zich herinneren dat hij een uitbrander kreeg toen hij in een extreme winter een keer te laat op school kwam. Toen Joop Berding op de school begon was er ook een aantal oudere leerkrachten (juf Mantz en juf Gisolf) die een conservatieve invloed hadden op het onderwijs. Juffrouw Gisolf had het altijd over de wintervakantie en niet over de kerstvakantie vanwege het openbare karakter van de school. Joop heeft vooral veel samen gewerkt met Iris de Loos. Zij hadden vaak opvolgende klassen en hebben ook enkele keren samen een combinatieklas gehad.


Schoolfoto uit 1977, een combinatieklas van Joop Berding en Iris de Loos

Een andere collega Fred Weeber probeerde de kinderen breuken aanschouwelijk uit te leggen en daarom gooide hij altijd een schoteltje kapot. Er was een aparte juf voor handwerken en ook voor gymnastiek was er een vakleerkracht.
Aan de school was ook een conciërge verbonden, meneer Van Rouwendaal. Hij ging vaak tussen de middag vis bakken. Hij zette erg vieze koffie, die je kon afnemen met zegeltjes die je bij Van Ossane moest kopen.


Een foto van het team uit mei 1977; v.l.n.r.: Ilse van der Palm, Ronald Jongkind, juffrouw Mantz, Marijke Jahreis, Fred Weeber, Maureen Paulus, T. van Ossane, Iris de Loos, Joop Berding. Juffrouw Gisolf ontbreekt.

Het onderwijs

De Prof. Casimirschool was een erg klassikale school. De leraar was koning in zijn eigen klaslokaal. Af en toe werd er projectmatig gewerkt. Er was bijvoorbeeld een project rond het thema water. Verder moest er begin jaren ’80 een Schoolwerkplan worden gemaakt. Dit vanwege de op handen zijnde integratie van kleuter- en lager onderwijs in 1985. Daar was weerstand tegen binnen het team. De klassen waren klein, soms zelfs maar 16 leerlingen. Er waren dan ook combinatieklassen, dat leverde weinig discussie op.
De school begon om 8.30 uur en om 15.30 uur waren de kinderen vrij. Er was nog geen continurooster. Voor en na schooltijd konden kinderen facultatief Franse les en blokfluitles volgen.
Aan de verjaardagen van de leerkracht werd veel aandacht besteed. Kinderen voerden dan stukjes op. Ouders waren hier actief bij betrokken.
Er werden ook werkweken gehouden. Joop Berding heeft nog foto’s van een werkweek in Vledder. Hij kan zich ook nog een fancy fair herinneren.

Marlot

In die tijd speelde ook de fusie met Marlot. Waarom er met Marlot werd gefuseerd en niet met de Van Nijenrodeschool is Joop niet duidelijk. Misschien wilde de gezondere van Nijenrodeschool dit niet. Hoewel de school was gefuseerd met Marlot was er weinig contact. . Wel is er een keer een gemeenschappelijke ouderavond geweest in het tennispark naast van de Marlotschool. Ook is er een gemeenschappelijk sportdag geweest op 9 juni 1976.

Leerlingen

Op de school zaten vooral kinderen uit de buurt. Een paar woonden verder weg, bijvoorbeeld aan de Van der Duynstraat in de binnenstad. Joop Berding heeft fotoboeken bij zich en kan zich de namen van (bijna) alle leerlingen nog herinneren. Een leerling die nog wel eens op tv komt is Emiel Aardewerk (van het programma Tussen Kunst & Kitsch).

Na de Prof. Casimirschool

Na zijn baan aan de Prof. Casimirschool is Joop Berding zich bij de gemeente Den Haag gaan bezighouden met onderwijs, kinderopvang en gezondheidsvoorlichting. Bij het Ministerie van VWS werkte hij als beleidsmedewerker jeugdbeleid. Ook werkte hij als onderwijsconsultant in Rotterdam. Op dit moment is hij onderwijsmanager van de Masteropleiding Pedagogiek en onderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam.

2 opmerkingen:

 1. Ha Joop,

  Door mijn naam te googlen kom ik je verhaaltje tegen over de Prof. Casimirschool.
  Door jouw vertrek kon ik blijven.
  Ik heb nog tot 1985 op school gewerkt; daarna nog een jaar aan de Van Nijenrodeschool, waarna ik gestopt ben vanwege de gboorte van mijn 2e kind. In 1992 weer het onderwijs in gegaan.
  Het zou leuk zijn om het team van 'toen' nog eens te zien, ik weet dat Tom van Ossane al is overleden.
  Hoe zou het met Marijke Jahreis, Fred Weeber, Iris etc. zijn?
  Wellicht kunnen we een afspraak arrangeren.

  Carla Stoelinga

  BeantwoordenVerwijderen
 2. ja: fred weeber :,is mijn oom ,Die woonde in die tijd in maria hoeve Den HAAG ik ben zijn nicht.
  henriette weeber.ik zou graag willen weten waar hij nu woont?

  BeantwoordenVerwijderen